Βασιλάκης Ανδρέας

Γραμματέας

 (2610) 969401
 (2610) 997333
 avasilak@upatras.gr

Κουρεμένου Αγγελική 

Προπτυχιακά Θέματα

(2610) 969403
kourem@upatras.gr

Παππά Μαρία

Προπτυχιακά Θέματα

(2610) 969400
papa@mech.upatras.gr

Κουτσολιάκου Αρχοντούλα

Μεταπτυχιακά Θέματα – Πρωτόκολλο

(2610) 969404
akouts@mech.upatras.gr

Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα

Διδακτορικά – Μέλη ΔΕΠ

(2610) 969404
konstant@mech.upatras.gr