ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Προγράμματα
Συμμετοχή σε Ελληνικά
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
Ιδιωτικές πρωτοβουλίες
AML::ΕΡΕΥΝΑ::ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή σε Ελληνικά Προγράμματα

 • ΕΠΕΤ, "Ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος παραγωγής αιολικής ενέργειας και μονάδας αφαλάτωσης θαλάσιου ύδατος (WinD)". 1992-1995.
 • ΕΠΕΤ ΙΙ, "'Eγκαιρη Διάγνωση: Νέος διαγνωστικός εξοπλισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές" 1994-1998.
 • ΕΠΕΤ ΙΙ, "Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση γέφυρας πολυμερών συνθέτων υλικών", 1998-2000.
 • ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, "Ballast Water Treatment" - newsletter1

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • BRITE I Program, "Development of Continuous Carbon Fibre Reinforced Thermoplastics and their Processing for the Manufacture of Composite Components", 1986-1989.
 • EURAM, "Reaction Injection Moulding and Energy Conservation in Processing of Thermoplastic Matrix Composites", 1987-1990.
 • SCIENCE PRGRAM, "Problems with applications on artificial Intelligence (robot vision) and the study of Composite Materials".
 • BRITE II Program, "Lightweight Reflectors Made of Carbon Fibre Reinforced Plastic Materials", 1988-1992.
 • BRITE/EURAM Program, "Development and Characterisation of Ceramic Matrix and Carbon/Carbon Composites", 1990-1994.
 • BRITE/EURAM Program, "Development of Improved Damage Tolerant Carbon Fibre-Organic Matrix Composites", 1990-1994.
 • BRITE/EURAM Program, "Processing Strategy for Filament Winding of Thermoset Components Based on a Mathematical Process Description", 1992-1995.
 • BRITE/EURAM Program, "Design, Modelling and Control of a New Process for Glassfibre Preform Manufacture with Minimisation of Scraps, Improvement of Working Conditions and without Environmental Impact", 1992-1996.
 • BRITE/EURAM Program, "Continuous Atmospheric In-Line Aerosol CVD at Low Temperature", 1994-1998.
 • BRITE/EURAM Program, "Ceramic Components for Industrial Gas Turbines", 1998-2002.
 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras