ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


       
Υπηρεσίες
 • Εργαστήριο Δοκιμών
 • ADR
 • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 • ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
 • AML::ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας μεγάλη δραστηριότητά στο επιστημονικό πεδίο των μη - καταστροφικών ελέγχων και δοκιμών υλικών και κατασκευών, τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας, παρέχει στο ευρύ κοινό υπηρεσίες ελέγχων, οι οποίες οδηγούν στην έκδοση πιστοποιητικών - φύλλων δοκιμών ανάλογα με το πεδίο ελέγχου.

  Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσής του από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Εργαστήριο - φορέας ελέγχου προϊόντων ή/και παρτίδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17020.

  Το εργαστήριο αρχικά θα διαπιστευτεί για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στα κάτωθι πεδία:
  1. Φορέας ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR.
  2. Φορέας ελέγχου ανελκυστήρων.
  3. Φορέας ελέγχου πάχους μεταλλικών ελασμάτων με υπέρηχους.  Στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 2 610 997 234
  Τηλεομοιοτυπία: 2610 969 417
  Ηλ. Ταχυδρομείο: aml_adr@mech.upatras.gr
  Ταχυδρομείο: Τ.Θ.: 1408
  Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 265 00 Πάτρα   

   

   

   


   

  Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

  aml@Upatras