ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Περιοχές
Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές
Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας
Εμβιομηχανική
Εργαστήριο Δοκιμών
AML::ΕΡΕΥΝΑ::Εργαστήριο Δοκιμών
  1. Εφελκυσμός - Θλίψη - Κάμψη - Διάτμηση
  2. Κόπωση
  3. Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Ακουστική Εκπομπή)
  4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Υπέρηχοι)
  5. Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Ταλαντώσεις)
  6. Θερμική Ανάλυση
  7. Κρουστικές και Βαλλιστικές Δοκιμές - Drop Tests
  8. Περιβαλλοντική Γήρανση (Υγρασία, UV ακτινοβολία)

 

Εφελκυσμός - Θλίψη - Κάμψη - Διάτμηση

Κόπωση

   

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Ακουστική Εκπομπή)

 

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Ταλαντώσεις)

 

Θερμική Ανάλυση

   

Κρουστικές και Βαλλιστικές Δοκιμές - Drop Tests

   

Περιβαλλοντική Γήρανση (Υγρασία, UV ακτινοβολία)

 
 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras