ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Περιοχές
Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές
Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας
Εμβιομηχανική
Εργαστήριο Δοκιμών
AML::ΕΡΕΥΝΑ::Εμβιομηχανική
  1. Πλάκες Οστεοσύνθεσης
  2. Μηχανισμός Ακινητοποίησης Κεφαλιού
  3. 'Εγκαιρη Διάγνωση Εγκεφαλικού Οιδήματος
  4. Δυναμική Απόκριση Συστήματος "Κρανίο-Εγκέφαλος" σε Κρούση

 

Πλάκες Οστεοσύνθεσης

Μηχανισμός Ακινητοποίησης Κεφαλιού

 

'Εγκαιρη Διάγνωση Εγκεφαλικού Οιδήματος

Δυναμική Απόκριση Συστήματος "Κρανίο-Εγκέφαλος" σε Κρούση

 

 

 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras