ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Περιοχές
Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές
Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας
Εμβιομηχανική
Εργαστήριο Δοκιμών
AML::ΕΡΕΥΝΑ::Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας
  1. Σχεδιασμός Στοιχείων Στροβιλοκινητήρα από Σύνθετα Κεραμικά Υλικά
  2. Ανάλυση Φαινομένων Υψηλής Ταχύτητας.
  3. Ανάλυση Ευστάθειας Ρωγμών σε Ατράκτους.
  4. Drop Tests προϊόντων.

Σχεδιασμός Στοιχείων Στροβιλοκινητήρα από Σύνθετα Κεραμικά Υλικά

 

Ανάλυση Φαινομένων Υψηλής Ταχύτητας.


Ανάλυση Ευστάθειας Ρωγμών σε Ατράκτους.

 

Drop Tests προϊόντων.


   

 

 

 

 

 

 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras