ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Περιοχές
Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές
Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας
Εμβιομηχανική
Εργαστήριο Δοκιμών
AML::ΕΡΕΥΝΑ::Σύνθετα Υλικά και Εφαρμογές
  1. Πτέρυγα Ανεμογεννήτριας
  2. Κράνος Μοτοσυκλετιστή
  3. Σχεδιασμός Καλουπιών
  4. Γέφυρα Συνθέτων Υλικών
  5. Επισκευές Ρηγματωμένων Στοιχείων Σκυροδέματος
  6. Μελέτη Βιομηχανικών Κατασκευών

Πτέρυγα Ανεμογεννήτριας

Κράνος Μοτοσυκλετιστή

Σχεδιασμός Καλουπιών


Γέφυρα Συνθέτων Υλικών

Επισκευές Ρηγματωμένων Στοιχείων Σκυροδέματος

 

Μελέτη Βιομηχανικών Κατασκευών


 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras