ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Εξοπλισμός

Μηχανολογικός-Ηλεκ/κος
Υπολογιστικός
AML::ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

HARDWARE

1. Σερβοϋδραυλικές Μηχανές Δοκιμών

MAYES DH 100: Μέγιστο Φορτίο: 100kN. Μέγιστη Συχνότητα Κυκλικής Καταπόνησης: 100 Hz. Εξοπλισμένη με ειδικό φούρνο για πειράματα
σε υψηλές θερμοκρασίες ~500 οC.

ΙNSTRON: Μέγιστο Φορτίο: 10kN

2. Πολυκάναλο σύστημα καταγραφής παραμορφώσεων, Bruel & Kjaer.

3. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής δεδομένων με ικανότητα καταγραφής με συχνότητα 1ΜHz ελεγχόμενη από υπολογιστή

4. Θερμικός Αναλυτής DuPont 2000 με λειτουργικό σύστημα καταγραφής 9900:

4.1 Θερμομηχανικός Αναλυτής (TMA) 943

4.2 Δυναμικός Μηχανικός Αναλυτής (DMA) 983

4.3 Διαφορικό Σύστημα Θερμιδομετρίας (DSC) 910

4.4 Κρυογενική Μονάδα Ψήξης ( ~ -170 οC) (LNCA 11)

4.5 Ολοκληρωμένο Μηχανογραφημένο Σύστημα

5.Δεκαεξακάναλη Mονάδα Μη Καταστροφικού Ελέγχου, τύπου SPARTAN 2000 και δικάναλη μονάδα MISTRAS 2001 από την Physical Acoustics Corporation

6. Μικροσκόπιο Nikon-Optiphot 66 εξοπλισμένο με CCD κάμερα

7. Πλήρες Σύστημα Καταγραφής Δυναμικής Απόκρισης Κατασκευών, Bruel & Kjaer

7.1 Μετρητής Φάσης, type : 2971

7.2 Ενισχυτές Σήματος, type : 2603

7.3 Γεννήτρια Συχνοτήτων, type : 1022

7.4 Αναλυτής Κυματομορφών Ακουστικής Εκπομπής, type : 4429

7.5 Συσκευή Μιγαδικού Μέτρου, type : 3930

7.6 Ηλεκτρονικά Βολτόμετρα, type : 2425

7.7 Σετ Φίλτρων Οκτάβας, type : 1613

7.8 Wideband Conditioning Amplifier, type : 2638

7.9 Ενισχυτές, type : 2635

7.10 Conditioning Amplifier, type : 2626

7.11 Ενισχυτές Ισχύος, type : 2706

7.12 Μετρητές Ακριβείας Ηχητικών Σημάτων, type : 2203

7.13 Ταλαντωτές (Shakers), type : 4810

7.14 Καταγραφικό, B & K

8. Εξοπλισμός για Βαλλιστικά Πειράματα Μεγάλων Ταχυτήτων - Κρούση

9. Μηχανή για Ιξωδοελαστικές Μετρήσεις (ερπυσμός, χαλάρωση)

Μέγιστη Θερμοκρασία: 500 οC

10.Πλήρες σετ οπτικών συσκευών για Φωτομηχανική ανάλυση

(Φωτοελαστικότητα, Moire, Interterometry, Καυστικά) including Lasers. Installations for developing films and printing photographies etc.)

11. Θερμοπρέσσα εξοπλισμένη με πλάκες 300x300 mm

Ικανότητα άσκησης φορτίου 300 kN. Μέγιστη Θερμοκρασία 400 οC

12. Φούρνος περιβαλλοντολογικής γήρανσης.

Ικανότητα εφαρμογής ακτινοβολίας UV

13. Πειράματική Συσκευή Κρούσης κατά Sharpy - ISO.

14. Mονάδα Μη Καταστροφικού Ελέγχου C-Scan

15. Πλήρες Εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής σύνθετων υλικών και κατασκευών σε ειδικό φούρνο και κατεργασία εν κενό

(Μέγιστη θερμοκρασία κατεργασίας 400 οC, αντλία κενού 98%)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

1. Θέσεις Εργασίας με υπολογιστικά συστήματα Unix Workstation SUN Sparc Ultra 60, Parallel Processing System SGI Origin 2000 (8 CPU)

2. Software

  • ANSYS and LS-DYNA3D Finite element codes, Franc 2-D and 3-D for fracture analysis
  • Warp3D analysis code for advanced plastic and viscoplastic analysis
  • Solid Edge, Rhinoceros and  Autocad Computer Aided  Design codes

 

 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras