ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Επικοινωνία
Applied Mechanics Laboratory
Department of Mechanical Engineering and Aeronautics
University of Patras GR-265 00 Patras GREECE
tel. +302610 997234, +302610 997233 fax +302610 969417

AML::Επικοινωνία

Επικοινωνία Φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια στο διδακτικό προσωπικό κατά τις ώρες γραφείου 10:00 - 11:00. Οι ερωτήσεις μπορούν να αποσταλλούν και μέσω e-mail

 

Επικοινωνία για ερευνητικά θέματα

Για ερωτήσεις σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου μπορείτε να επικονωνήσετε τηλεφωνικά στο +302610-969443 και +302610-969438 ή μέσω e-mail

Επικοινωνία για θέσεις εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +302610-969443 και +302610-969438 ή μέσω e-mail

 

 
 

Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

aml@Upatras